For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

ሁለንተናዊ ብልጽግና

SKU 00011
Br 75.00
In stock
1
Product Details

በአንድ የእውቀት ወይም የስራ መስክ ጎበዝ ሆኖ በአጠቃላይ የኑሮው ሁኔታ ግን ወደ ፊት መራመድ ያቃተው ሰው ካየህ ሁለንተናዊ ብልጽግናን ያላዳበረ ሰው ነው፡፡ እንዲህ አይነቱ ሰው ብዙ የሚለፋ፣ የሚጥርና እንዲሁም በብዙ ሰዎች የሚደነቅበት ጉብዝና ያለው ሰው ሊሆን ይችላል፡፡ ሆኖም፣ ምንም እንኳን በአንዱ የብልጽግና አይነት ብዙ ልቆ የሄደ ቢሆንም፣ በሌሎቹ የብልጽግና ዘርፎች ካልበሰለ በዚያ በላቀበት አቅጣጫ የገነባውን በሌላው ባልበሰለበት የሕይወት መስክ ሲያፈርሰው ይታያል፡፡ ለዚህ ነው ብልጽግና ዘርፈ-ብዙ ነው የሚባለው፡፡

ብልጽግና የሚለውን ቃል ስንሰማ በቶሎ ወደ አእምሮአችን የሚጎርፈው ከገንዘብ ጋር የተያያዘ ሃሳብ እንደሆነ ጥርጥር የለውም፡፡ በመገናኛ ብዙሃንም ሆነ በተለያዩ የመረጃ መስኮቶች የምናየውና የምንሰማውም ቢሆን የሚያስተጋባልን ይህንኑ ነው፡፡ የአለም ባለጠጎች ተብሎ ሲነገረን ስማቸውና ከየት ሃገር እንደሆኑ ከተገለጸልን በኋላ ያላቸው የገንዘብ መጠንና ዋጋ ያለው ንብረት (Asset) ይደረደርልናል፡፡ ስለሆነም የብልጽግናን ትርጉም በቁሳቁስና በገንዘብ በመወሰናችን ምክንያት ብዙ ዋጋ ልንሰጣቸውና ውጤት ልናገኝባቸው የምንችላቸውን የብልጽግና ገጽታዎች ቸል ብለናቸዋል፡፡

ብልጽግና ሁለንተናዊ ነው፡፡ ሁለንተናዊ የሆነን ብልጽግና ያላዳበረ ሰው በአንዱ ነገር በልጽጎ በሌላው ሊከስርና ቀድሞውን የበለጸገበትን ነገር ሁሉ ሊያጣ ይችላል፡፡ ስንት አይነት የብልጽግና ዘርፎች እንዳሉ ለመገንዘብና ያላቸውም ግንኙነት ለማወቅ ይህንን መጽሐፍ አንብብና ልቀህ ተገኝ፡፡

Save this product for later
Top