For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

አመኔታ

SKU 00022
Br 75.00
In stock
1
Product Details

“አንድን ሰው ስናምን እንደሚደርስብን አይነት ራስን ለጉዳት አጋልጦ የመስጠት ሁኔታ በሌላ በምንም መልኩ አይደርስብንም፡፡ ያም ሆኖ እንኳን፣ ካላመንን በስተቀር ፍቅርንና ደስታን ማግኘት አንችልም” – Walter Anderson

አመኔታ በአለም ላይ ከሚገኙ ማሕበራዊ ኃይሎች መካከል ኃያሉ ነው፡፡ እንደ ገንዘብ፣ እውቀትና ስልጣን ጡንቻውን አፈርጥሞ አይታይም፤ እዩኝ እዩኝም አይልም፡፡ ከጀርባ ሆኖ ግን እነዚህን ታላላቅ መሳይ ኃይሎች አቅም የሚሰጥ ወይም የሚያሳጣ ጉልበት እርሱ ጋር ነው ያለው፡፡ በአለም ላይ ለምናየው የእርስ በርስ ጦርነት፣ የአገር ለአገር አለመተማመን፣ የዘረኝነት መተራመስ፣ የኢኮኖሚ ውጥረትና የመሳሰሉት ማሕበራዊ ሕመሞች በአብዛኛው ተጠያቂ የሚሆነው የአመኔታ ጉድለትና ቀውስ ነው፡፡

አንድ ሰው በሌሎች አመኔታ ካላገኘ ምንም ነገር ማከናወንም ሆነ ለትውልዱ ማቀበል አይችልም፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ አንድ ሰው ሌላውን ለማመን ራሱን “አጋልጦ” በመስጠት የመጀመሪያውን እርምጃ ካልወሰደ ደግሞ ምንም ነገር ቢሰጠው ሊቀበል አይችልም፡፡ እንዲሁም፣ አንድ ሰው ሲያምኑት ታምኖ ካልተገኘ ወደ አንድ ደረጃ በወጣበት ፍጥነት ወደነበረበት እንዲመለስ ይደረጋል፡፡ ለዚህ ነው አመኔታ የሁሉ ነገር ቁልፍና መጀመሪያ እንደሆነ የምናምነው፡፡

አስበው እስቲ፣ በየጊዜው የምንመገበው ምግብ እኛ ያላበሰልነው ምግብ ነው - አመኔታ! እኛ የማናሽከረክረውን ታክሲና አውቶቡስ ተሳፍረን አገር አቋርጠን የምንሄደው ከአመኔታ የተነሳ ነው፡፡ በምናልፍባቸው መንገዶች የደረሱትን አደጋዎች እያየን እንኳን ከንፈራችንን በኃዘን ከመጠጥን በኋላ ሹፌሩን አምነን መንገዳችንን እንቀጥላለን፡፡ እንኳን ስሙንና ማንነቱን አይደለም፣ መልኩን እንኳ በቅጡ ያላየነው አብራሪ በሚያበረው አይሮፕላን ተሳፍረን የምንሄደው ከአመኔታ የተነሳ ነው፡፡

የምንወደውና የምናፈቅረው በአመኔታ ላይ ተንጠልጥለንና ተደግፈን ነው፡፡ ከአንድ አመት በፊት የት እንደነበረ፣ ምን ሲያደርግ እንደከረመ፣ ለእኛ ያልገለጠው ምን አይነት ሃሳብ እንደነበረና አሁንም እንዳለው ከማናውቀው ሰው ጋር በጥቂት ወራት አንዳንዴም በቀናት ውስጥ በፈጠርነው ግንኙነት አማካኝነት የእድሜ ልክ ኪዳን የምንገባው አብደን አይደለም፣ አመኔታ የተሰኘውን የፈጣሪ ስጦታ ተንተርሰን ነው፡፡ በአጭሩ፣ አመኔታ በእያንዳንዱ የማሕበራዊ ህይወትና እንቅስቃሴ ውስጥ ተጎንጉኖ የመገኘቱ እውነታ የማይካድ ነው፡፡ ሆኖም፣ ከአመኔታ ውጪ መኖር አንችልም ማለት በጭፍንነት ሁሉን እንመን ማለት እንዳልሆነ ማስታወስ አስፈላጊ ነው፡፡ ለዚህ ነው የራሺያኖች የከረመ አባባል፣ “እመን፣ ነገር ግን አጣራ!” በማለት ከጭፍን አመኔታ ንቁ ወደሆነ አመኔታ እንድንሸጋገር የሚመክረን፡፡

በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በተለያዩ የሕይወትህ ዘርፎች በነቃ አእምሮ ራስህን፣ ሰዎችን፣ ተቋማትንና መሪዎች አምነህ እንዴት በጥበብ፣ በሚዛናዊነትና በስኬታማነት መኖር እንድምትችል ወሳኝ መርሆችን ታገኛለህ፡፡

Save this product for later
Top