For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

የትራንስፎርሜሽን አመራር

SKU 00012
Br 75.00
In stock
1
Product Details

በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሁለት አይነት የአመራር ሂደቶች አሉ፡- ለውጥ-ተኮር (Transformational) እና ልውውጥ-ተኮር (Transactional)፡፡ የልውውጥ-ተኮር ስልት ጠቃሚነት እንደተጠበቀ ሆኖ ዘላቂውና ውጤታማው አመራር ለውጥ-ተኮሩ ነው፡፡

• ልውውጥ-ተኮር ስልት ተከታዮች ሊያገኙት ከሚችሉት ጥቅማ-ጥቅም አንጻር የማነሳሳት ስልት ነው፡፡
•የትራንስፎርሜሽን ስልት ተከታዮች በራእዩ ስላመኑበት እንዲነሳሱ የማድረግ ብቃት ነው፡፡

• ልውውጥ-ተኮር ስልት ተከታዮች የተሰጣቸውን ተግባር እንዲፈጽሙና ከፈጸሙ የሚያገኙትን ጥቅም በማሳየት የተወሰነ ነው፡፡
• የትራንስፎርሜሽን ስልት ተከታዮች ከሚጠበቅባቸው በላይ እንዲያከናውኑ የማነሳሳት ብቃት ያለው ስልት ነው፡፡

• ልውውጥ-ተኮር ስልት የዛሬው ተግባር የመፈጸሙና የመሳካቱ ጉዳይ ላይ ማተኮርና ለውጤቱም ምላሽ የመስጠት ጉዳይ ነው፡፡
• የትራንስፎርሜሽን ስልት የነገን ራእይና ውጤት በማሰብ መነሳሳትና በመሪና በተመሪ መካከል የሚታይ የጋርዮሽ ጥረት ነው፡፡

• ልውውጥ-ተኮር ስልት ቅጥረኝነት፣ ለክፍያ መስራት፣ ከሚገኘው ጥቅም አንጻር ከፍና ዝቅ የሚል ትጋት ይታይበታል፡፡
• የትራንስፎርሜሽን ስልት የራእይ ባለቤትነት፣ ቁጥጥርን የማይፈልግ ትጋት፣ ከክፍያ ያለፈ አጋርነት ይታይበታል፡፡

• ልውውጥ-ተኮር ስልት ስራ-ተኮር፣ ውጤት-ተኮር፣ ትርፍ-ተኮር፣ ሕግ-ተኮር ነው፡፡
• የትራንስፎርሜሽን ስልት ሰው-ተኮር፣ አንድነት-ተኮር፣ አጋርነት ተኮር፣ ራእይ-ተኮር ነው፡፡

ከግል ሕይወት አንስቶ እስከ ድርጅትና ማሕበራዊ አመራር የሚዘልቀውን የዚህን ስልት እውነታዎች ለመገንዘብ መጽሐፉን አንብብ፡፡

Save this product for later
Top